REKLAMA
REKLAMA
 
lp login pkt
1 abel55 202
2 wiesia 189
3 mario74... 189
4 Jazz_1910 188
5 conrado... 186
6 RTSAdri... 184
7 siwy071910 182
8 robert77u 181
9 przemyk79 176
10 wirgiliusz 171
REKLAMA
 
Przedstawiciele kibiców Widzewa spotkali się z władzami klubu. Przedstawili 19 postulatów
 
Poniedziałek, 13. maja 2019, godz. 14:24

Poniedziałek 13 maja to gorący dzień w Widzewie. Już doszło do spotkania przedstawicieli kibiców RTS z Zarządem i Radą Nadzorczą spółki. Podczas rozmowy kibice przekazali listę swoich żądań wobec władz klubu.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, początkowo lista liczyła 18 postulatów. Ostatecznie przedstawiciele kibiców przedstawili władzom klubu 19 postulatów dotyczących obecnej sytuacji RTS Widzew. Oto postulaty kibiców:
REKLAMA


1. Przeprowadzenia audytu spółki (w tym również sklepu), który przeprowadzi niezależny podmiot przez nas wskazany. Audyt ten dotyczyć ma okresu od powstania spółki do końca obecnego sezonu.

2. Oczekujemy informacji kiedy będzie można przeprowadzić audyt sklepu. Jeśli jest to niemożliwe z powodu braku niezbędnych dokumentów, to kto jest za to odpowiedzialny?

3. Oczekujemy oceny obecnego sezonu z perspektywy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

4. Przedstawienie raportu z działalności każdego Członka Zarządu.

5. Przedstawienie dokumentacji z procesu rekrutacji członków Zarządu Spółki.

6. Powołanie Zarządu Spółki który będzie niezależny w swoich działaniach od Rady Nadzorczej.

7. Usunięcie ze Stowarzyszenia osób które nic do niego nie wnoszą, tzw. ”martwych dusz” oraz niebędących wcześniej związanych w żaden sposób z Widzewem.

8. Przywrócenia składek członkowskich w Stowarzyszeniu oraz informacji ilu jego członków i przez jaki okres byli zwolniona z tego obowiązku.

9. Odpowiedź na pytanie czemu do dnia dzisiejszego nie ma zatwierdzonej oraz wprowadzonej w życie struktury organizacyjnej Klubu. W szczególności z uwzględnieniem procedury rekrutacji pracowników, profilu stanowiska pracy, zakresu obowiązków.

10. Jak doszło do zatrudnienia w Klubie Zdzisława Kapki wiedząc, iż jest w wieku ochronnym (kto konkretnie go zatrudnił)? Czy koszty z tym związane (podobnie jak w przypadku Tomasza Łapińskiego) były współmierne do wykonywanej przez niego pracy i czy w klubie są jakiekolwiek ślady tej pracy?

11. Kto był odpowiedzialny za podpisywanie kontraktów z zawodnikami oraz czy i z kim konsultowano ich treść (zarówno pod kątem treści i zawartych zapisów jak i adekwatności poziomu oferowanych wynagrodzeń na tym poziomie rozgrywkowym).

12. Żądamy analizy wszystkich transferów pod kątem tego z jakiej grupy managerskiej jest dany zawodnik , wysokości prowizji, kwoty odstępnego/ekwiwalentu/etc. oraz długości i wysokości kontraktów. Czy w umowach transferowych bądź kontraktach były niekorzystne zapisy i kto rekomendował dane umowy do podpisu.

13. Przedstawienie mechanizmów zabezpieczających Klub przed takimi praktykami w przyszłości oraz odpowiedzi dlaczego do dnia dzisiejszego nie powstał "Komitet transferowy"?

14. Jakie oceniany jest poziom klubowej Akademii? Prosimy również o wymienienie oraz ocenę działań dotychczas poczynionych w kierunku jej rozwoju?

15. Czy na przestrzeni 3 ostatnich lat poczyniono jakiekolwiek inwestycje w rozwój klubowej infrastruktury mając w tym czasie przychody na poziomie 30 mln pln.
    
16. W ciągu dwóch najbliższych tygodni żądamy przedstawienia szczegółów budżetu za sezon 2018/2019 oraz prowizorium budżetowego na sezon 2019/2020 (ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na pensje Zarządu, Dyrektora Sportowego, Dyrektora Scoutingu, Dyrektora Akademii, sztabu szkoleniowego oraz kadry pierwszego zespołu).

17. Czy osoby odpowiedzialne za obecny stan rzeczy (przede wszystkim wynik sportowy, ale też inne kwestie tu poruszone) poczuwają się do odpowiedzialności i podały się już do dymisji?

18. Żądamy usunięcia z Klubu oraz Stowarzyszenia osób które swoimi działaniami doprowadziły do obecnej sytuacji.

19. Jakiego poziomu rezerwę finansową udało się wypracować przez dwa lata od momentu powołania Spółki?

KW